Genoptræning

Genoptræning af synet

Genoptræning

GENOPTRÆNING PÅ GRUND AF ERHVERVET HJERNESKADE
Synet påvirkes som oftest i høj grad i forbindelse med erhvervede hjerneskader. Synet består af mange sanse- og bevægelsesfunktioner, og forgrener sig over det meste af hjernen. Langt hovedparten af erhvervede hjerneskader kan ses på øjenbevægelser og synsfunktion, hvor mange visuelle færdigheder mistes. Den ramte falder mange gange tilbage i udviklingen, og har brug for at lære at bruge synet igen. Selv i tilfælde af at visse synsområder er gået tabt, er der ofte mulighed for at optimere synet ved at lære at bruge synet anderledes. Se seneste forskning ang. syn og erhvervet hjerneskade (klik øverst til højre i Infoboksen på “download evalueringsrapport”).

PISKESMÆLD OG HJERNERYSTELSE
Mange, der har været udsat for enten piskesmæld eller en kraftig hjernerystelse, kan være flere år om at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter skaden på grund af følgesymptomer i form af diverse synsgener. Briller hjælper yderst sjældent alene, men træning af de visuelle færdigheder og det visuelle balancesystem kan hjælpe den ramte med at genvinde tidligere funktion inden for de fysiske begrænsninger, som skaden har skabt. Har du brug for yderligere information angående hjernerystelse for enten pårørende eller ramte, så kontakt Hjernerystelsesforeningen.

SYMPTOMER PÅ BEHOV FOR GENOPTRÆNING
Symptomer kan være: Læsevanskeligheder, hovedpine, koncentrationsbesvær, dobbeltsyn, skelen, besvær med at forstå synsindtryk (forvirret syn), balanceproblemer, svimmelhed, hukommelsesbesvær, lysfølsomhed, sløret syn, tab af synsfelt, neglekt (opmærksomhedsproblem til den ene side), nedsat visuel reaktionsevne, besvær med at koordinere bevægelser og nedsat afstandsbedømmelse. Det kan derved være vanskeligt at færdes i trafikken eller overskue varerne på hylderne i butikker.

BLINDSIGHT
Et fænomen hvor den bevidste opfattelse af hvad der ses i en del af synsfeltet er forsvundet, men hvor det sete alligevel opfattes – blot ubevidst. Man registrerer altså at noget er der, selv om man ikke kan se det. Jo længere tilbage i hjernen, skaden er sket, desto større chance for at blindsight kan udnyttes.

genoptræning syn

Jeg falder sjældent nu, er begyndt at bruge mail igen og er kommet i gang igen med de 5 tibetanere. Ingeborg 80 år