Baggrund

Efter 12 år med egen synstræningsklinik i Helsinge, har jeg valgt at lukke klinikken pr. 1/8-2020 for at blive en del af Danmarks og muligvis Nordeuropas største synstræningsklinik, Privatsyn i Rødovre.

I april 2016 opnåede jeg en certificering inden for synsudvikling og synstræning hos den amerikanske forening College of Optometrists in Vision Development, og jeg er nu en af de kun 7 praktiserende optometrister i Danmark med titlen FCOVD (Fellow of College of Optometrists in Vision Development). Titlen dækker over gennemførelsen af et længere studieforløb med afsluttende skriftlig og mundtlig eksamen i USA af et specialvalgt ekspertpanel, og er den enkelte borgers garanti for en dybdegående ekspertise på områderne synsudvikling og synstræning.

Jeg åbnede Gribskov Synsklinik i 2008 for at hellige mig synstræning på fuld tid, efter flere år som optikeransat i almindelig brillebutik, hvor synstræning ofte kom til at fylde meget lidt i hverdagen.

Jeg er uddannet optometrist på Frederiksberg Tekniske Skole i 1998. Mit afsluttende speciale omhandlede ”Behandling af esotropi” (indadskelen). Her påviste jeg, at optometrisk synstræning kunne afhjælpe en skeletilstand hos en 19-årig ung mand, hvorimod 6 prismer i hvert brilleglas og orthoptisk træning via det offentlige system ikke havde kunne ændre tilstanden til det bedre, så operation var sidste løsning. Den unge mand er i dag fortsat fri for både prismer og skelen…..

Specialet gav mig blod på tanden til at lære endnu mere om optometrisk synstræning, som alternativ til det offentliges behandlingsmetoder. Jeg har deltaget i kurser indenfor optometrisk synstræning fra 1997-1999 indenfor henholdsvis generelle synsproblemer, læringsrelaterede synsproblemer samt skelen og dovent øje. I 2008 deltog jeg yderligere i kurser indenfor optometrisk synstræning for patienter med autisme, patienter med erhvervet hjerneskade samt indenfor området sportsvision.

Derudover har jeg i årenes løb været en aktiv kursist bl.a. også indenfor mange beslægtede områder, for konstant at følge med i ny forskning og benytte nye metoder til at opnå så hurtige og så holdbare resultater som muligt i klinikken. Se evt. den samlede oversigt her.

Som nyudlært optometrist (tidligere kaldt optiker) i Danmark har man kun haft ganske få timers undervisning indenfor synsudvikling og synstræning, så de fleste optometrister er ikke rustet til at tage sig af borgere med behov for hjælp inden for disse områder. Vælg derfor altid en optometrist, som er eksamineret specifikt inden for synsudvikling og synstræning, såfremt du har synsproblemer, som briller fra butiksoptometristen eller besøg hos øjenlægen ikke har afhjulpet. Vi kalder os neurooptometrister, så den enkelte borger kan kende forskel.

Med venlig hilsen
Susanne Stenbo Sonne
Neurooptometrist, FCOVD

Susanne Stenbo Sonne

Neurooptometrist, FCOVD

gribskov synsklinik - fcovd