Børn og læring

Alle børn har ikke de samme forudsætninger for at lære via deres syn, selvom de ser skarpt nok på afstand.

Når der skal læses i en bog, er det ikke kun vigtigt, at synet er skarpt på afstand, men i lige så høj grad er det nødvendigt, at øjnene kan holde teksten enkelt og skarp under hele læsningen på den korte afstand uden anstrengelse. Når bogstaverne kravler rundt som myrer i bogen eller de slører og er dobbelte, så er det svært at koncentrere sig om indholdet – det vil sige at forstå og huske teksten. Se yderligere symptomer her.

Det er en finmotorisk koordinering, øjnene skal kunne udføre idet en tekst læses. Én ting er at kunne bevæge øjnene i det rette tempo fra venstre mod højre, men så skal der springes én linje ned og startes helt til venstre igen. Hvis man ikke af sig selv har lært at koordinere øjnene, vil det være en kamp at gennemføre lektielæsningen indtil synsproblemet afhjælpes.

Ekstra læsning vil blot kræve længere tids præstation indenfor synsfærdigheder, som barnet ikke har udviklet på en hensigtsmæssig måde. Terapeutiske briller i bestemte styrker hjælper i nogle tilfælde på vej, så kontrollen over øjnene kommer af sig selv. Andre gange er det målrettet neurooptometrisk synstræning, der skal til for at løse problemet.

Vanskeligheder med de to øjnes koordinering og følgebevægelser kaldes samsynsproblemer. Et dårligt samsyn kan trænes op ved hjælp af specifikke træningsøvelser tilrettelagt efter det enkelte barns udviklingstrin. Synstræning hjælper over 90% af disse børn til lettere læring i løbet af en periode på 6-9 måneder.

Det kan også være, at det enkelte barn har problemer med den synsmæssige informationsproces, det vil sige at øjenkoordination (øjendrejning og fokusering) måske fungerer normalt, men at tolkningen og dermed forståelsen af det sete ikke fungerer optimalt. Det kan være, at eleven har problemer med at koncentrere sig om detaljen i en større mængde i synsfeltet (f.eks. bogstaver/ord på en bogside), eller at eleven trods eventuel god øjenkoordination har svært ved at huske det læste. Igen behøver man som elev eller forældre ikke at slå sig til tåls med, at “sådan er det bare”, for den nyeste forskning indenfor neuroplasticitet viser, at hjernen kan optimeres livet ud, så det er muligt via blandt andet neurooptometrisk synstræning at udvikle de manglende eller haltende færdigheder, så barnet dermed bliver mere selvhjulpen og mindre afhængig af diverse hjælpemidler.

Der er i øjeblikket flere projekter i gang i Danmark, som undersøger sammenhængen mellem børn, syn og læring. Se mere på SynoptikFonden.

I Danmark går de fleste skolebørn i 4. klasse eller mere, før de bliver undersøgt for ordblindhed, hvis de har haft svært ved at lære at læse. Det er længe, at skulle kæmpe med dét at lære og læse, og det påvirker som oftest elevens selvtillid kraftigt. De elever, som ser bogstaverne urolige eller dobbelte i bogen pga. samsynsproblemer føler sig dumme, fordi de ikke kan læse godt. Når de kigger (med egne øjne) i sidemandens bog, fremstår teksten jo på samme måde, og han/hun kan måske godt læse! De er simpelthen ikke klar over, at teksten kan se anderledes ud, og derfor er det også de færreste børn, som af sig selv fortæller deres forældre eller deres lærer, hvordan de ser teksten. Sandsynligheden for at det kan være øjnenes samarbejde eller den synsmæssige informationsproces der er årsagen til læsebesværet er stor.

Spar mange års kamp med lektierne – få dit barn testet før skolestart!