Genoptræning af synet

GENOPTRÆNING PÅ GRUND AF ERHVERVET HJERNESKADE

Synet påvirkes som oftest i høj grad i forbindelse med erhvervede hjerneskader. Synet består af mange sanse- og bevægelsesfunktioner, og forgrener sig over det meste af hjernen. Langt hovedparten af erhvervede hjerneskader kan ses på øjenbevægelser og synsfunktion, hvor mange visuelle færdigheder påvirkes. 50% af hjernens energiforbrug benyttes til synsfunktionen, og da energiniveauet som oftest er påvirket kraftigt i forbindelse med erhvervet hjerneskade, giver det hurtigt udslag i en nedsat synsfunktion. Den ramte falder mange gange tilbage i udviklingen, og har brug for at lære at bruge synet igen. Selv i tilfælde af at visse synsområder er gået tabt, er der ofte mulighed for at optimere synet ved at lære at bruge synet anderledes.

SYMPTOMER PÅ BEHOV FOR REHABILITERING

Symptomer kan være: Læsevanskeligheder, hovedpine, koncentrationsbesvær, dobbeltsyn, skelen, besvær med at forstå synsindtryk (forvirret syn), balanceproblemer, svimmelhed, hukommelsesbesvær, lysfølsomhed, sløret syn, tab af synsfelt, neglekt (opmærksomhedsproblem til den ene side), nedsat visuel reaktionsevne, besvær med at koordinere bevægelser og nedsat afstandsbedømmelse. Det kan derved være vanskeligt at færdes i trafikken eller overskue varerne på hylderne i butikker.

LANGVARIG HJERNERYSTELSE OG PISKESMÆLD

Langvarig hjernerystelse kategoriseres i dag som mild hjerneskade, hvilket dog er temmelig misvisende, hvis man spørger de ramte. Tidligere vidste man meget lidt om denne patientgruppe og ofte blev patienterne set på som hysteriske og uvillige til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det er der heldigvis lavet om på i dag. I dag ved man, at følgevirkningerne af en langvarig hjernerystelse giver de ramte et kraftigt handicap i hverdagen i forhold til koncentration og udholdenhed samt tolerance overfor diverse sanseindtryk. Mange, der har været udsat for enten piskesmæld eller en kraftig hjernerystelse, kan være flere år om at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter skaden på grund af følgesymptomer blandt andet i form af diverse synsgener. Briller hjælper yderst sjældent alene, men træning af de visuelle færdigheder og det visuelle balancesystem kan hjælpe den ramte med at genvinde tidligere funktion inden for de fysiske begrænsninger, som skaden eventuelt kan have  skabt.

TYPISKE SYNSPROBLEMER OG SYMPTOMER I FORBINDELSE MED LANGVARIG HJERNERYSTELSE:
  • Nedsat tolerance overfor bevægelse i synsfeltet
  • Besvær med specifikke øjenbevægelser
  • Ømhed eller direkte smerte i øjenregionen
  • Hovedpine i forbindelse med synskrævende aktiviteter
  • Svimmelhed og balanceproblemer
  • Nedsat tolerance overfor lys og genskin/reflekser
  • Sløret syn
  • Samsynsproblemer (dobbeltsyn, konvergensinsufficiens, nedsat dybdesyn)
  • Problemer med det perifere syn

Har du brug for yderligere information angående hjernerystelse for enten pårørende eller ramte, så kontakt Hjernerystelsesforeningen.

BLINDSIGHT

Et fænomen hvor den bevidste opfattelse af hvad der ses i en del af synsfeltet er forsvundet, men hvor det sete alligevel opfattes – blot ubevidst. Man registrerer altså, at noget er der, selv om man ikke kan se det. Jo længere tilbage i hjernen, skaden er sket, desto større chance er der for at blindsight kan udnyttes.