Samsynsproblemer

Der findes mange tegn på samsynsproblemer i hverdagen, som almindelige briller og kontaktlinser ikke altid afhjælper. F.eks:

Brugere af progressive briller: Det kan f.eks. være svært at vænne sig til glastypen, fordi øjnene ikke kan koordineres korrekt, så læsefeltet findes i glassene. Læsefelterne er placeret let indad mod næsen idet øjnene normalt vil dreje en del indad, når der ses på et punkt indenfor arms længde. Denne evne kan aftage med alderen, og så ses der i stedet i glassenes slørede felter ofte med ubehag og svimmelhed til følge. Her hjælper bl.a. træning af balance, tolerance for synsmæssigt slør samt indad drejning af øjnene.

Trafikanter med samsynsproblemer: Bilkørsel kræver et godt samsyn, hvis der skal kunne afstandsbedømmes korrekt. God øjenkoordination giver færre buler ved parkering. Ved hjælp af træning af opmærksomheden i det ydre synsfelt (det perifære syn) opnås større overblik og dermed højere reaktionshastighed. Ydermere kan koncentrationen optimeres, så man ikke så let forstyrres af andre indtryk i synsfeltet.

Studerende/computerfolk: Mange timers læsning eller PC-arbejde kræver en god fokuseringsevne og præcise øjenbevægelser, så læsehastigheden holdes i vejret i længere tid uden besvær. Samsyn er yderligere en fordel, da øjnene kan støtte hinanden under den krævende opgave. Foregår læsningen ubesværet, frigøres mere energi til forståelsen af det læste. Målrettet synstræning kan give bedre effektivitet og bedre synskomfort sidst på dagen.

Køresyge: Når kroppen og synet ikke sender enslydende signaler til hjernen kan svimmelhed og køresyge opstå. Balancecentre i ører, syn og nakke kan stimuleres til at kommunikere mere effektivt via synstræning.

Klumpe-dumper: Når afstandsbedømmelsen ikke er optimal, risikerer man ofte at fejlbedømme genstandes placering i forhold til én selv. Dørkarme torpederes og man hælder ved siden af glasset eller taber koppen. Synstræning indbefatter øvelser med rumopfattelse og kropsfornemmelse, som via synet kan ændre den klodsede adfærd.