Skelen / dovent øje

Dovent øje (amblyopi) indbefatter nedsat syn på det ene øje uden påviselig årsag. Dvs. selvom øjet har en synsfejl, så som langsynethed, vil øjet ikke komme til at se normalt skarpt med den pågældende styrke.

Skelen (strabismus) er en tilstand, hvor en person ikke formår at pege øjnene mod det samme punkt samtidigt, under normale synsmæssige forhold.

Skelen og dovent øje er yderst sjældent medfødt (konstateret på første levedag) eller sygdomsbetinget, men er oftest et tegn på, at der er problemer med den visuelle udvikling i form af ineffektiv øjenkontrol. Dvs. det ikke er lykkedes barnet af sig selv at lære øjenkoordinationen til fulde, så kompensationsstrategier så som skelen og/eller dovent øje udvikles for at undgå synsforvirring eller direkte dobbeltsyn.

I de første 4-6 levemåneder er det almindeligt at barnet, indtil det har lært at koordinere øjenmusklerne, taber fiksationen med et øje (eller begge) en gang imellem, dvs. skeler. Hænder dette jævnligt efter 6 måneders alderen, bør barnet undersøges, idet børn sjældent vokser fra et synsudviklingsproblem.

Nogle klarer sig rigtig godt med deres skelen og eller amblyopi, og oplever ikke de store symptomer/ problemer i hverdagen. Andre oplever daglige synsgener i forbindelse med øjenkontakt, læsning, eller når de skal vurdere afstande, så som ved boldsport, bilkørsel eller parkering pga. manglende dybdesyn.

Det er aldrig for sent at forbedre synsfunktionen på det dovne eller skelende øje, da hjernen er plastisk hele livet igennem. Tilstande som skelen og dovent øje reagerer ofte meget fint på træning, men det kræver en meget større og bredere indsats end den traditionelle klapbehandling.

Fordelen ved træning af børn er, at tilstanden ikke har eksisteret så længe som hos den voksne, men til gengæld forstår den voksne konsekvenserne bedre og har derfor ofte større motivation til at gennemføre hjemmetræningen. Via optometrisk synstræning kan man ofte mindske øjendrejningen ved en skeletilstand, og selv hvis man allerede har været igennem en eller flere skeleoperationer, kan man få stor glæde af træningen. Når der gennem optometrisk synstræning opnås bedre kontrol over øjenmotorikken, stiger også kvaliteten af personens andre visuelle færdigheder.

Hvorfor træne et dovent øje eller skelen?

En person der skeler og/eller har et dovent øje skal konstant bruge ekstra energi på at undertrykke informationerne fra det ikke-styrende øje for at undgå synsforvirring eller dobbeltsyn. Så længe begge øjne er åbne, vil lysstimuli modtages på de to nethinder og fortsætte videre ind i hjernen. Den mængde energi, der bruges på at undertrykke informationsflowet på det ene øje, tages fra andre steder i hjernen, som så har mindre energi til rådighed til andre opgaver.

Der kan yderligere opstå psykiske gener af det kosmetiske ydre ved skelen eller erhvervsmæssige begrænsninger, når uddannelsesvalg skal foretages, såfremt man skeler og/eller har et dovent øje.