Sportsvision

Sportsvision betyder optimering og perfektionering af øjnenes samarbejde i forbindelse med sportsudøvelse. Det kan have stor indflydelse på den enkelte sportsudøvers præstation både i forbindelse med træning og under en turnering. Neuro-optometrisk synstræning er derfor blevet internationalt anerkendt indenfor mange forskellige sportsgrene.

SPORTSVISION ER FLERE TING 
Synsfunktionens udholdenhed, smidighed og finindstilling, kaldet Sportsvision, påvirker ydeevnen og dermed den enkelte sportsudøvers muligheder for at opnå gode resultater indenfor den gældende sportsgren. Koordination, koncentration, balance og nøjagtighed er bare nogle få af de synsrelaterede evner, der benyttes, når der dyrkes sport. Synet har for eksempel en kraftig indflydelse på, hvor mange gange man rammer, når man slår efter bolden, samt hvor præcis ens aflevering bliver i eksempelvis badminton.

Briller eller kontaktlinser, som giver skarpest muligt syn, er ikke den eneste mulighed for at udnytte din synsfunktions fulde potentiale. Hvad enten du allerede bruger briller/kontaktlinser eller ej, så er der flere delkomponenter i din synsfunktion, udover synsskarpheden, som kan optimeres. Synsfunktionen er ikke færdigudviklet ved fødslen, og hvis nogle delkomponenter ikke udvikles optimalt under den tidlige opvækst, kan man senere ubevidst kompensere herfor i sin sportsgren, hvilket ofte påvirker ens udholdenhed, hurtighed og præcision.

SPORTSVISION KOMPONENTER
De vigtigste delkomponenter
i forbindelse med sportsudøvelse: Afstandsbedømmelse, reaktionshastighed, fokuseringsevne, øje-hånd eller øje-fod koordination, visualiseringsevne, omstillingsevne, visuel koncentrationsevne samt orienteringsevne.

Visualisering (afbildning af hændelser for “dit indre øje”) kan være til stor nytte både i træningsøjemed og i konkurrencer. Undersøgelser viser, at hvis man visualiserer sig i gang med en bestemt aktivitet, kan hjernen ikke kende forskel på, om man visualiserer eller virkelig udfører aktiviteten. Dvs. selv om man måske er skadet, kan man holde sin træning ved lige, hvis blot man er god til at visualisere øvelserne/aktiviteterne.

SYNSPROBLEMER UNDER SPORTSUDØVELSE
Faktorer i din præstation, som kan skyldes en hæmmet synsfunktion:

 • Manglende præcision i slag/skud
 • Ringe afstandsbedømmelse
 • Besvær ved at skifte fokus imellem forskellige afstande
 • Svært ved at bevare samme præstationsniveau
 • Konsekvent gentagelse af de/den samme fejl
 • Generelt mange unødige fejl
 • Manglende koncentration i pressede situationer
 • Svært ved at se for sig, hvordan sporten skal udføres
 • Svært ved at orientere sig på banen/i området
 • Svært ved at bevare overblikket over med- og modspillere
 • Dårlig balance
 • For let at “læse” af modstanderen