Symptomer

[ezcol_1quarter]

 

[/ezcol_1quarter]

[ezcol_1half]

Symptomer

Mange mennesker oparbejder forskellige kompensationsstrategier for at kunne udholde eller undgå forskellige synsgener. Disse strategier kan medføre skæv holdning, afledningsteknikker og generelt at nærarbejde undgås.

Børn har vanskeligt ved at bedømme hvad andre ser og opfatter – de tror at andre ser på samme måde som de selv ser. Så selv om de synes at det er anstrengende at se, vil de sjældent nævne det, fordi de tror at andre oplever de samme anstrengelser. Så selv om et barn ikke fortæller om synsgener, betyder det ikke at de ikke har nogen!

Voksne kan opleve tiltagende synsgener med alderen. Når der ses bort fra presbyopi (gammelmandssyn), som kræver læsebriller omring 40 års alderen og fremefter eller fra patologiske årsager, så skyldes generne ofte, at de kompensationsstrategier, som har holdt en hæmmet synsfunktion i ave, begynder at bryde sammen.

Ofte vil flere af de nedenstående symptomer i forbindelse med nærarbejde, så som læsning, relatere til manglende synsfærdigheder:

 • Hovedpine under og/eller efter læsning
 • Ombytning af b og d, og den og der
 • Spring i ord og linjer i tekst
 • Genlæsning for at huske/forstå indhold
 • Slørede, dobbelte eller hoppende bogstaver
 • Svie og kløe i øjnene
 • Koncentrationsproblemer/udtrætning
 • Svært ved at sidde stille
 • Langsom læsehastighed
 • Behov for finger til at fastholde læsested
 • Kort læseafstand, som afkortes yderligere
 • Nemt ved at læse korte ord, men svært ved længere sætninger
 • Manglende rumlig forståelse, som f.eks. i matematik
 • Uregelmæssig og rodet håndskrift
 • Svært ved at stave ikke-lydrette ord

[/ezcol_1half]

[ezcol_1quarter_end]

 

symptomer synsproblemer

Symptomer synsgener
symptomer synsforstyrrelsersymptomer synsforstyrrelser

[/ezcol_1quarter_end]